خوشنویسی

khoshnevisi400
Manufacturer:
محمود وطن خواه
Results 1 - 13 of 13Show:     Items Per Page
 • calligraphy-on-pottery-the-promised-day-1375 Iran handicraft shop
  calligraphy-on-pottery-the-promised-day-1375 Iran handicraft shop
  Rating: Not Rated Yet
  خط نوشته کوفی بر روی سفال پخته مرکب روی سفال بر اساس کوفی دستنوشته حضرت علی (ع) بسم الله الرحمن الرحیم والسما ذات البروج و الیوم الموعود
  miniature-painting-calligraphy-bearing-verses-of-quran-1372 Buying and selling products of Iranian handicraft
  miniature-painting-calligraphy-bearing-verses-of-quran-1372 Buying and selling products of Iranian handicraft
  Rating: Not Rated Yet
  مواد کار : آکریلیک بر روی مقوا ماکت
  150 $
  150 $
  miniature-painting-calligraphy-bearing-verses-of-quran-1373 Iran handicraft shop
  miniature-painting-calligraphy-bearing-verses-of-quran-1373 Iran handicraft shop
  Rating: Not Rated Yet
  مواد کار : گواش بر روی مقوا ماکت
  150 $
  150 $
  calligraphy-painting-homeland-1374 Iranian handicraft product buy
  calligraphy-painting-homeland-1374 Iranian handicraft product buy
  Rating: Not Rated Yet
  مواد کار : گواش و ورق طلا بر روی مقوا ماکت بر اساس شعری از سیاوش کسرایی
  150 $
  150 $
  calligraphy-painting-bearing-persian-poetry-1370 Iranian handicraft product sales
  calligraphy-painting-bearing-persian-poetry-1370 Iranian handicraft product sales
  Rating: Not Rated Yet
  مواد کار : گواش بر روی مقوا بر اساس شعری از حافظ نمایش داده شده در کشور آلمان
  180 $
  180 $
  calligraphy-painting-bearing-verses-of-quran-1368 Iranian handicraft product sales
  calligraphy-painting-bearing-verses-of-quran-1368 Iranian handicraft product sales
  Rating: Not Rated Yet
  مواد کار : گواش و ورق طلا بر روی مقوا بر اساس شعری از مولانا
  240 $
  240 $
  calligraphy-painting-the-essence-of-everything-1369 Iran handicraft shopping
  calligraphy-painting-the-essence-of-everything-1369 Iran handicraft shopping
  Rating: Not Rated Yet
  مواد کار : گواش و ورق طلا بر روی مقوا بر اساس شعر مطرب مهتاب رو از مولانا
  240 $
  240 $
  calligraphy-painting-lazaroth-1371 Iranian handicraft product sales
  calligraphy-painting-lazaroth-1371 Iranian handicraft product sales
  Rating: Not Rated Yet
  مواد کار : ترکیب مواد روی مقوا بر اساس شعری از مولانا
  270 $
  270 $
  calligraphy-painting-1312 Buying and selling products of Iranian handicraft
  calligraphy-painting-1312 Buying and selling products of Iranian handicraft
  Rating: Not Rated Yet
  نقاشیخط مواد کار : آکریلیک بر روی ام دی اف
  calligraphy-painting-post-modern-1376 Iranian handicraft product sales
  calligraphy-painting-post-modern-1376 Iranian handicraft product sales
  Rating: Not Rated Yet
  مواد کار : ترکیب مواد روی ام دی اف (تکنیک تمپرا) براساس کوفی نوشت ها و شبه کوفی های سده های اولیه اسلامی
  540 $
  540 $
  calligraphy-painting-1662 Buying and selling products of Iranian handicraft
  calligraphy-painting-1662 Buying and selling products of Iranian handicraft
  Rating: Not Rated Yet
  600 $
  600 $
  calligraphy-painting-i-think-of-you-1367 Iranian handicraft product sales
  calligraphy-painting-i-think-of-you-1367 Iranian handicraft product sales
  Rating: Not Rated Yet
  مواد کار : گواش بر روی مقوا بر اساس شعری از فریدون مشیری نمایش داده شده در نمایشگاه های مختلف در ایران، آلمان و آمریکا
  900 $
  900 $
  calligraphy-painting-silence,-wheat,-freedom-1310 Iranian handicraft product buy
  calligraphy-painting-silence,-wheat,-freedom-1310 Iranian handicraft product buy
  Rating: Not Rated Yet
  اثر نقاشیخط بر اساس شعری از احمد شاملو مواد کار : آکریلیک بر روی بوم ورق مس (بوم لاکی)
  1,200 $
  1,200 $
Results 1 - 13 of 13Show:     Items Per Page