نیم ست عقیق زنانه

فریم نقره دستساز با قلمزنی خاص و بی نظیر نگین عقیق خاص و کمیاب آبی فیروزه ای
کد 9  نیم ست عقیق زنانه فریم نقره دستساز