گردن آویز عقیق

نگین شجرپاییزه دامله و خوش تراش صد در صد طبیعی و معدنی مناسب برای مشتریان خاص
کد 16  گردن آویز عقیق  فریم طلا