گردن آویز عقیق

فریم نقره تایلندی نگین زیبای طرح دار دامله ودست تراش صد در صد طبیعی و معدنی ترکیب رنگ سفید و جگری
کد 15  گردن آویز عقیق