ست 5 تکه ترمه شهداد طرح مهر رنگ خردلی

ترمه-رومیزی-دکوراسیون
Termeh tablecloth Mehr design - iran handicraft